رویکردهای جدید در تعلیم وتربیت

پاسخنانه آزمون غیرحضوری ارزشیابی توصیفی

 

کارشناسان محترم سنجش ، آموزش ابتدایی ، گروه ها ، مسوولین محترم آموزش ضمن خدمت  و مصحیحن محترم :

سلام علیکم

     باعرض ادب واحترام خدمت شما ، نکاتی در خصوص نحوه تصحیح پاسخنامه های آزمون غیرحضوری مجریان ارزشیابی توصیفی خدمت شما ارائه می گردد . امید است با توجه به نکات ذیل ضمن ارائه بازخورد مناسب به همکاران شرکت کننده درتبیین و اشاعه ی رویکردهای جدید ارزشیابی تحصیلی سهیم باشید.

1-  همکارانی که تصحیح پاسخنامه های آزمون غیرحضوری مجریان ارزشیابی توصیفی رادردستور کار دارند ابتدا باید خودشان تسلط کافی برارزشیابی توصیفی داشته باشند تا بتوانند یک ارزشیابی کننده خوب برای همکاران باشند .

2-  باعنایت به اینکه سوالات بصورت کاربردی، تفهیمی واستنباطی طراحی شده است قاعدتا همکاران گرامی نیزباتوجه به اطلاعات وتجربیات خود نسبت به تحلیل سوالات اقدام نموده وپاسخ مربوطه رامرقوم داشته اند در نتیجه پاسخ سوالات یکسان نبوده و این مصحح است که بااشراف کامل برارزشیابی توصیفی می تواند نسبت به ارزشیابی کارمعلمان اقدام نماید.

3- برای تصحیح سوالات ازمقیاس کمی/ فاصله ی(20- 0 ) استفاده نخواهد شد بلکه مقیاس مورد سنجش دراین آزمون مقیاس رتبه ی / ترتیبی خواهد بود که عبارتند از (عالی ، خیلی خوب ، خوب ، متوسط و ضعیف ) وبازخوردتوصیفی.

4-  باعنایت به اینکه سیستم ارزشیابی آموزش ضمن خدمت هنوز براساس نمره است لذا در هنگام ارائه نتایج ارزشیابی  همکاران به مسوولین ضمن خدمت می توانید معادل سازی کنید . یادآوری می گردد درارائه بازخورد به همکاران محترم از مقیاسهای رتبه ی وبازخوردتوصیفی استفاده گردد.

5-  به جهت بررسی مطلوبترکارهمکاران وارائه نتایج واقعی به شرکت کنندگان ،  هرمنطقه ، تصحیح پاسخنامه ها را زیرنظر یکی ازمدرسان وکارشناسان که براساس جدول پیوستی ارائه شده است ، انجام خواهد داد. هماهنگی  به منظورحضور کارشناس / مدرس مربوطه درمنطقه جهت استفاده ازرهنمودها ، ارائه طریق ونظارت برتصحیح  به عهده اداره مربوطه خواهد بود.

6-   مطالعه کامل منابع اعلامی قبل از تصحیح ضروری ولازم است .

7-   بازخورد اعلامی به همکاران شرکت کننده درآزمون مطابق با جدول پیوستی صورت گیرد.

8-     ادارات می توانند به دوشیوه نسبت به تصحیح پاسخنامه ها اقدام فرمایند.

الف) ازافرادتوانمند ومجرب مانند (کارشناسان امورآموزشی ، راهنمایان تعلیماتی ، اعضای دبیرخانه های گروههای آموزشی ، معلمان ومدیران مجری که تسلط کامل برتوصیفی دارند و.....) جهت تصحیح پاسخنامه ها کمک بگیرند .

ب) پاسخنامه ها ی همکاران هرآموزشگاه رادراختیارآموزشگاه دیگر قراردهند تاهمکاران خود نسبت به تصحیح پاسخنامه ها اقدام فرمایند (همکارسنجی)البته این کاربادقت وظرافت ونظارت کامل اداره صورت گیرد.

9- در صورت اجرای بند الف معاونت آموزش ونو آوری امتیازات خاص جهت همکاران شرکت کننده در تصحیح پاسخنامه ها قائل خواهد شد وبعد ازانجام کار به نحو شایسته ای از زحمات همکاران تقدیر وتشکر خواهد شد.

10- ادارات بعد تصحیح کامل پاسخنامه ها واعلام بازخورد به همکاران می بایست لیست همکاران شرکت کننده به همراه کلیه پاسخنامه ها ی همکاران رایکجا بصورت بسته بندی شده تحویل کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی دوره عمومی سازمان نمایند.

11- بعد ازتصحیح کامل پاسخنامه ها واعلام بازخورد به همکاران کلید (پاسخنامه) در اختیار تمام مدارس وافرادشرکت کننده در آزمون قرارگیرد.

12-   در صورت هرگونه ابهام وسوال با شماره های 08118268072 و09188117257 می توانید تماس حاصل فرمایید.

13-   جهت تکمیل اطلاعات در خصوص نحو ه تصحیح پاسخنامه ها می توانید از تاریخ 28/10/88 به وبلاگ www. Bahiraee.blogfa.com    سری بزنید.

  کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی دوره عمومی سازمان همدان

                                                 بحیرایی

 پاسخنامه را در ادامه مطلب دریافت نمایید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم دی 1388ساعت 21:5  توسط نعمت الله بحیرایی  |